Vyřízení povinného ručení

Povinné ručení musí uzavřít každý, kdo provozuje motorové vozidlo, které je zapsáno v registru vozidel. Tato povinnost se vztahuje na vlastníka, a rovněž i spoluvlastníka vozidla. V případě, že se jedná o cizozemské vozidlo, pak se povinnost vztahuje na řidiče, nemá-li u sebe platnou zelenou kartu.

POZOR: Jestliže zaviníte dopravní nehodu, při které si poškodíte vlastní vozidlo, z povinného ručení nebudete odškodněni. K ochraně vlastního vozidla slouží havarijní pojištění, které si u nás můžete rovněž sjednat online.

Zelená karta

Platným dokladem o uzavřeném povinném ručení je tzv. zelená karta. Zelenou kartu musíte mít ze zákona u sebe vždy, kamkoliv svým vozidlem jedete. Zelenou kartu vystavuje pojišťovna při sjednání zákonného pojištění. V případě, že si u nás sjednáte povinné ručení online, obdržíte tisknutelnou zelenou kartu na vámi uvedený e-mail, a to bezprostředně po dokončení objednávky.

POZOR: Samotný doklad o zaplacení povinného ručení nestačí. Vždy u sebe musíte mít platnou zelenou kartu.

Bonus a malus

Dalšími důležitými pojmy v souvislosti s povinným ručením jsou bonus (sleva za bezeškodní průběh pojištění) a malus (přirážka za příliš mnoho pojistných událostí v průběhu pojištění). Při výpočtu ceny zákonného pojištění berou pojišťovny v potaz kromě jiného i průběh vašeho předchozího pojištění, proto si o těchto pojmech uvedeme více informací.

  • Bonus představuje slevu na pojistném, kterou pojišťovny udělují každému řidiči, jenž nechybuje a vydrží jezdit bez zavinění dopravní nehody. Za každých 12 měsíců bez nehody získá řidič standardně 5 % slevu z celkového pojistného.
  • Malus představuje vyšší cenu kvůli přirážce. Malus se vztahuje na řidiče, kteří způsobili svou chybou dopravní nehodu. V případě dopravní nehody jsou pojišťovny nekompromisní a standardně umazávají 36 bezeškodních měsíců za jednu dopravní nehodu. To tedy znamená, že když odjezdíte 12 měsíců bez nehody, ale pak jednu způsobíte, budete mít 12 měsíců bonusu, od kterého se odečte 36 měsíců za jednu způsobenou nehodu. Ve výsledku je to mínus 24 měsíců (10 % přirážka). Pokud odjezdíte 120 měsíců (10 let) bez nehody, budete mít standardní 50 % slevu na pojistném. Jestliže po 10 letech zaviníte nehodu, bude vám snížena sleva o 36 bezeškodních měsíců, tj. o 15 %. V tomto případě se pak nejedná o malus, ale o snížení slevy.