Jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí

Dopravní nehoda v zahraničí je pro mnohé ještě nepříjemnější, než když se stane něco podobného u nás. Ani v tomto případě neztrácejte hlavu. Pokud jste způsobili škodu provozem tuzemského vozidla na území cizího státu (nezáleží na tom, zda-li je poškozeným cizinec nebo tuzemec) sdělte mu tyto údaje:

 • jméno, příjmení a bydliště
 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena
 • obchodní jméno a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a číslo pojistné smlouvy
 • registrační (státní poznávací) značku vozidla, kterým byla škoda způsobena
 • číslo zelené karty

 

Náš tip: Cestujete-li do zahraničí, mějte se sebou vždy kopii zelené karty.

S ostatními účastníky dopravní nehody vyplňte Evropský záznam o dopravní nehodě, a pokud se jedná o dopravní nehodu v zahraničí, doporučujeme vždy zavolat policii. Zároveň však mějte na zřeteli, že v řadě zemí jsou policií vyšetřovány pouze určité typy dopravních nehod, při nichž například dojde ke škodě na zdraví, k usmrcení osob apod. V případě, že policie nehodu šetří, budete muset podepsat protokol. POZOR: Podepisujte pouze protokoly a dokumenty, kterým rozumíte a souhlasíte s jejich zněním. V Opačném případě vepište do protokolu své stanovisko v českém jazyce.

Dopravní nehoda v zahraničí je pro mnohem nepříjemnější, než když se stane něco podobného u nás. Ani v tomto případě však neztrácejte hlavu. Pokud jste způsobili škodu provozem tuzemského vozidla na území cizího státu (nezáleží na tom, zdali je poškozeným cizinec nebo tuzemský občan) sdělte mu tyto údaje:

 • jméno, příjmení a bydliště
 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena
 • obchodní jméno a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a číslo pojistné smlouvy
 • registrační (státní poznávací) značku vozidla, kterým byla škoda způsobena
 • číslo zelené karty

Náš tip: Cestujete-li do zahraničí, mějte se sebou vždy kopii zelené karty.

S ostatními účastníky dopravní nehody vyplňte Evropský záznam o dopravní nehodě, a pokud se jedná o dopravní nehodu v zahraničí, doporučujeme vždy zavolat policii. Současně však mějte na paměti, že v řadě zemí jsou policií vyšetřovány pouze určité typy dopravních nehod, při nichž například dojde ke škodě na zdraví, k usmrcení osob apod. V případě, že policie nehodu šetří, budete muset podepsat protokol. POZOR: Podepisujte pouze protokoly a dokumenty, kterým rozumíte a souhlasíte s jejich zněním. V opačném případě zapište do protokolu své stanovisko v českém jazyce.

Nezapomeňte na vlastní poznámky

Než z místa nehody odjedete, nezapomeňte si zapsat jména a adresy řidičů ostatních zúčastněných vozidel, údaje o těchto vozidlech (SPZ, typ vozidla, barva apod.) a svědcích dopravní nehody. Vždy se snažte získat co nejpodrobnější informace. Doporučujeme také, abyste si opatřili také plánek místa nehody, a pokud je to možné i fotodokumentaci.

Na nic nečekejte

Rozhodně nevyčkávejte s oznámením škodné události pojišťovně. Předložte ke škodní události příslušné doklady a v průběhu šetření postupujte v souladu s jejími pokyny. Pakliže budete potřebovat poradit, neváhejte se obrátit na asistenční službu.

V případě, že jste utrpěl škodu na svém vozidle v zahraničí vy, postupujte obdobně. Zjistěte si od viníka nehody následující údaje:

 • jméno, příjmení a bydliště
 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena
 • státní poznávací (registrační) značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena
 • obchodní jméno a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,
 • číslo pojistky, popřípadě číslo zelené karty

S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a s dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele jiného vozidla se obraťte na příslušného pojistitele viníka nehody. Jestliže nemůžete kontaktovat příslušného pojistitele škůdce, nebo potřebujete poradit, jakým způsobem postupovat, obraťte se na národní kancelář - informační centrum země, kde došlo k dopravní nehodě. Další možností je obrátit se na Českou kancelář pojistitelů, která vám poskytne radu či pomoc a sdělí vám kontakt na škodního zástupce pojistitele viníka v České republice.