Generali pojišťovna

Generali Pojišťovna, a. s., je součástí skupiny Generali, která patří mezi největší pojišťovny na světě a je největším evropským životním pojistitelem. Pojišťovna Generali nabízí kvalitní pojistné produkty životního i neživotního pojištění. Široký pojistný program zahrnuje pojištění osob, majetku, odpovědnosti, motorových vozidel i průmyslových a podnikatelských rizik.

Povinné ručení Generali

  • zdarma ochrana vozidla vůči škodám způsobeným střetem se zvířetem
  • bonus až 55 % 
  • bonus ve výši 27 % za první rok provozování vozidla
  • sleva 20 % pro držitele průkazu ZTP
  • možnost převodu bonusu z povinného ručení na havarijní pojištění
  • a další

 

U pojišťovny Generali si můžete sjednat také havarijní pojištění, jehož účelem je krýt škody na vašem vozidle, nezávisle na tom, kdo je viníkem nehody. Navíc může krýt škodu způsobenou živly, odcizením nebo vandalismem.